Activitati de Cercetare

Activitatea de cercetare se desfăşoară în cadrul laboratoarelor de biotehnologii și biologie moleculară din cadrul unităţii şi este structurată pe urmatoarele direcţii:
1. Cercetarea în domeniul biologiei vegetale şi moleculare.
* Evidenţierea mecanismului de acţiune antitumorală al unor extracte de plante medicinale obţinute din ţesuturi şi celule cultivate in vitro;
* Investigarea funcţiei fotosistemului II şi a relaţiei acestuia cu producţia de biohidrogen în microorganismele fotosintetizante;
* Caracterizarea moleculara a unor populatii locale de mar colectate din judetul Salaj, utilizand markeri SSR;
* Evaluarea performantei unor markeri de tip “cod de bare” in identificarea speciilor calcifile din zona localitatii Jebucu, jud. Salaj.
2. Multiplicarea in vitro de celule si tesuturi vegetale:
* Multiplicarea in vitro a unor specii de plante din cadrul Grădinii botanice, pentru păstrarea şi diversificarea colecţiilor existente;
* Micropropagarea plantelor ornamentale necesare sectorului de microproducţie : Cymbidium, Sinningia, Gypsophila etc.

Deschide Proiect PN II